RİSK ANALİZİ | SAKARYA RİSK OSGB | SAKARYA RİSK İş Güvenliği ve OSGB Firması
Adres : Papuçcular Mahallesi Salkım
Sokak No:5 –Adapazarı / SAKARYA
Tel : +90 264 277 00 62
Mail : [email protected]
Pazartesi- Cuma
08:00 - 18:00
RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

Risk Değerlendirmesi: İş yerlerinde, yapılan işin doğasından kaynaklanan tehlikelerin tespit edilmesi, tespit edilen tehlikelerin boyutlarının artmasını tetikleyen etkenler, tehlikeye neden olan makine, ekipman, çalışma yöntemleri vb. analizlerinin yapılarak risklerin derecelendirilmesi ve uygulanan düzenleyici önleyici faaliyetlerle bu risklerin kabul edilebilir risk seviyelerine çekilmesini amaçlayan çalışmalardır.

Yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarıyla iş yerlerinde olası iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflenir. Tecrübeli iş sağlığı ve güvenliği ekibimiz tarafından oluşturulan risk değerlendirmesi ekibi ile yapılan risk değerlendirmesi çalışmaları ile tehlike ve riskler belirlenerek, iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

Risk Değerlendirmesinin Basamakları

  • Tehlikelerin tanımlanması ve belirlenmesi

  • Tehlikelerin değerlendirilmesi

  • Risklerin derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi

  • Gözlemlerin kaydedilmesi ve kontrol önlemlerinin uygulanması

  • Denetim, izleme, gözden geçirme ve iyileştirme.

 

Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur?

Risk değerlendirmesi ekibi, işverenin belirlediği ve iş yerinde tecrübeli, yapılan iş konusuna hakim kişiler tarafından oluşturulur.

a) İşveren veya işveren vekili

b) İşyerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri

c) İşyerindeki çalışan temsilcisi/temsilcileri

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d)İşyerinin bütün bölümlerine hakim, işin tehlike ve risklerine hakim çalışanlar.

e) İhtiyaç duyulması durumunda risk değerlendirmesi ekibine dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da destek alınabilir.

Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yenilenir?

Risk değerlendirmesi, işyerinin tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli işyerlerinde 2, tehlikeli işyerlerinde 4 ve az tehlikeli işyerlerinde en az 6 yılda bir yenilenir. Aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda ise risk değerlendirmesinde yenilemeler yapılır;

1. İşyerinin adresini değiştirmesi veya binasında değişiklik yapması

2. İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan makine, cihaz ve ekipman değişiklikleri

3. Prosesin değiştirilmesi

4. Ramak kala olay, iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması

5. İşyerine çalışma alanına ait sınır değerlere ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklerde değişiklik olması

6. İç ortam ölçümleri ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülmesi

7. İşyeri dışından, işyerini etkileyecek tehlike ve risklerin belirlenmesi.risk analizisakarya risk analizi